Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie pořízená České Budějovice, Levý břeh – Vltava – pro část makrobloků 3.5.1.014., 3.5.1.015., 3.5.1.031., 3.5.1.032., 3.5.1.044., 3.5.1.045., 3.5.1.046., 3.5.1.047.
Řešené území x):k.ú. České Budějovice 2

 

Číslo (kód):3950138
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:A + U Design s.r.o., U Černé věže 9, České Budějovice
• identifikační číslo osoby:49022571
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BRŮHA JIŘÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:103

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 7.12.2005  
Možnost využití Schválení13) 21.1.2008 Dohodnutá ÚS předána k rozhodování SÚ 
Ověření aktuálnosti potvrzení 15.11.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:15.11.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.