Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie výstavby rodinných domků, ul. K. Čapka, Kroměříž
Řešené území x):k.ú. Kroměříž

 

Číslo (kód):43725222
Pořizovatel:Městský úřad Kroměříž 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Radmila Vraníková, A studio, Smetanova 1225/2, Kroměříž
• identifikační číslo osoby:12733881
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VRANÍKOVÁ RADMILA, KROMĚŘÍŽ
• číslo autorizace:1795

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 30.5.2011  
Možnost využití Schválení13) 10.12.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení 29.10.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uzemni-studie/ 
Záznam proveden dne:18.6.2020 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Pavel Máselník 
Telefon:573321286 
Email:pavel.maselnik@mesto-kromeriz.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.