Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Z15
Řešené území x):k.ú. Blatenka, Blatná, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov u Mačkova, Jindřichovice u Blatenky, Milčice u Čekanic, Skaličany

 

Číslo (kód):43880862
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ARCHUM architekti s.r.o., Gerstnerova 658/5, Praha - Holešovice
• identifikační číslo osoby:1894871
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PETR MICHAL, PRAHA 7
• číslo autorizace:4516

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 16.2.2022  
Možnost využití Schválení13) 21.4.2022  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/strategicke-dokumenty/uzemni-planovani//prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/blatna/ 
Záznam proveden dne:21.4.2022 
Zaznamenal(a):Mgr. Vlastimil Peterka 
Telefon:383416155 
Email:peterka@mesto-blatna.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.