Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Urbanistická studie opatřená České Budějovice, SOŠ veterinární a zemědělská – středisko ekologické výchovy
Řešené území x):k.ú. České Budějovice 4

 

Číslo (kód):43920535
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO, Jeremiášova 1927/14, České Budějovice
• identifikační číslo osoby:10270078
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOVÁŘ STANISLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:121

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení13) 15.5.2001  
Ověření aktuálnosti potvrzení 7.12.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:10.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.