Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Radnice - P1
Řešené území x):k.ú. Radnice u Rokycan

 

Číslo (kód):45373171
Pořizovatel:Městský úřad Radnice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Ivan Štros, Dlouhá 66, Ostrov
• identifikační číslo osoby:12403725
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTROS IVAN, OSTROV
• číslo autorizace:912

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 9.9.2019  
Možnost využití Schválení13) 19.9.2019  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mestoradnice.cz/uzemni-plan/ 
Záznam proveden dne:26.9.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Vendula Stupková 
Telefon:tel. 371706149 
Email:vendula.stupkova@rokycany.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.