Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Aktualizace územní studie sportovně rekreačních ploch na ulicích Okružní - Einsteinova v Olomouci - Neředíně
Řešené území x):k.ú. Neředín

 

Číslo (kód):45441401
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:CIRCULOS MEOS s.r.o., Mišákova 326/1, Olomouc - Nové Sady
• identifikační číslo osoby:27828883
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŽENČÁK PŘEMYSL, KOŽUŠANY-TÁŽALY
• číslo autorizace:3286

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 1.4.2011  
Možnost využití Schválení13) 1.7.2011  
Ověření aktuálnosti potvrzení 15.3.2019  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 750 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie/tabulka-studie 
Záznam proveden dne:13.8.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.