Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie opatřená České Budějovice, U Staroměstského hřbitova
Řešené území x):k.ú. České Budějovice 3

 

Číslo (kód):48327273
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier 8000, spol. s r.o., Radniční 136/7, České Budějovice
• identifikační číslo osoby:46680543
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. KRUPAUER MARTIN, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1263

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 31.3.2006  
Možnost využití Schválení13) 10.12.2008 ÚS předána na stavební úřad 
Ověření aktuálnosti potvrzení 13.11.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:13.11.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.