Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Slatina - sever lokality Z1, Z2 a Z10
Řešené území x):k.ú. Slatina u Vysokého Mýta

 

Číslo (kód):4862613
Pořizovatel:Městský úřad Vysoké Mýto 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Čížek (Architektonický atelier), Újezdská 1429/, Choceň
• identifikační číslo osoby:13558781
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ČÍŽEK PAVEL, CHOCEŇ
• číslo autorizace:978

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 9.5.2019  
Možnost využití Schválení13) 3.6.2019  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/11279-uzemni-studie-slatina-sever-lokalita-z1-z2-z10 
Záznam proveden dne:12.6.2019 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jana Marková 
Telefon:466026309 
Email:jana.markova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.