Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:územní studie
Řešené území x):k.ú. Bezděkov u Hartmanic, Dolejší Krušec, Dolejší Těšov, Hartmanice I, Hartmanice II, Hořejší Krušec, Hořejší Těšov, Chlum u Hartmanic, Javoří u Hartmanic, Kochánov II, Kochánov III, Kundratice I, Kundratice II, Loučová, Mochov u Hartmanic, Paště, Světlá u Hartmanic, Štěpanice, Vatětice, Vlastějov, Zálužice I, Zálužice II

 

Číslo (kód):51728457
Pořizovatel:Městský úřad Sušice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:EGF, spol. s r.o. , Na Tržišti 862/, Sušice
• identifikační číslo osoby:871192
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FRANĚK VÁCLAV, SUŠICE
• číslo autorizace:2507

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 1.2.2020  
Možnost využití Schválení13)   
Ověření aktuálnosti potvrzení 1.4.2020 předání studie projektantem pořizovateli 
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:22.4.2020 
Zaznamenal(a):Jiří Lunda 
Telefon:376540132 
Email:jlunda@mususice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.