Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie ÚS5 - Jablonec nad Nisou
Řešené území x):k.ú. Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno nad Nisou, Proseč nad Nisou, Rýnovice, Vrkoslavice

 

Číslo (kód):51823061
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jan Márton, ,
• identifikační číslo osoby:74246453
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MÁRTON JAN, LIBEREC
• číslo autorizace:3877

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 9.1.2018  
Možnost využití Schválení13) 30.10.2019 možnost využití původního znění ÚS5 byla ukončena 30.10.2019 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestojablonec.cz 
Záznam proveden dne:30.10.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Gabriela Šípková 
Telefon:485226651 
Email:gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.