Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Urbanistická studie České Budějovice, Rožnov – Otakara Březiny
Řešené území x):k.ú. České Budějovice 7

 

Číslo (kód):51977175
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO, Jeremiášova 1927/14, České Budějovice
• identifikační číslo osoby:10270078
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOVÁŘ STANISLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:121

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení13) 22.2.1997  
Ověření aktuálnosti potvrzení 26.11.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:27.11.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.