Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Sídliště Vltava – sever I
Řešené území x):k.ú. České Budějovice 2

 

Číslo (kód):53461420
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:SIXTA ARCHITEKT, spol. s.r.o., Nová 1997/24, České Budějovice
• identifikační číslo osoby:5017335
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POLCAROVÁ DAGMAR, DOBRÁ VODA
• číslo autorizace:102

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 26.6.2017  
Možnost využití Schválení13) 16.7.2018 předáno na SÚ k rozhodování 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:16.7.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.