Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie č. 22 k ÚP Jablonec nad Nisou
Řešené území x):k.ú. Rýnovice

 

Číslo (kód):5828495
Pořizovatel:Magistrát města Jablonec nad Nisou 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Žaluda, projektová kancelář, , Železná 493/20, Praha
• identifikační číslo osoby:73580872
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. ŽALUDA EDUARD, PRAHA 1
• číslo autorizace:4077

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 21.9.2017  
Možnost využití Schválení13) 6.2.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestojablonec.cz 
Záznam proveden dne:10.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Gabriela Šípková 
Telefon:485226651 
Email:gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.