Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie lokalita Hořická - Hradec Králové
Řešené území x):k.ú. Hradec Králové, Pražské Předměstí

 

Číslo (kód):59659975
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo osoby:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VYCHODIL TOMÁŠ, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:751

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 5.3.2019  
Možnost využití Schválení13) 24.4.2020  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.hradeckralove.org/uzemni-studie-v-platnosti/ds-2393/p1=24212 
Záznam proveden dne:24.4.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.