Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Studie urbanistického a ekologického začlenění koryta řeky Moravy do struktury města Olomouce
Řešené území x):k.ú. Černovír, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Olomouc-město

 

Číslo (kód):60474794
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Löw & spol., s.r.o., Vranovská 767/102, Brno
• identifikační číslo osoby:46990798
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LÖW JIŘÍ, BRNO
• číslo autorizace:36

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení13)   
Ověření aktuálnosti potvrzení 21.12.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie/tabulka-studie 
Záznam proveden dne:17.1.2019 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.