Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Vodní – Rudolfovská
Řešené území x):k.ú. České Budějovice 4, České Budějovice 5

 

Číslo (kód):61938112
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Interproject, s.r.o., Lannova tř. 20810, České Budějovice
• identifikační číslo osoby:26016150
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KAMIŠ LUDĚK, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:2418

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli   
Možnost využití Schválení13) 28.6.2004  
Ověření aktuálnosti potvrzení 26.11.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:26.11.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.