Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Olomouc - Holický les
Řešené území x):k.ú. Holice u Olomouce, Nové Sady u Olomouce

 

Číslo (kód):62015932
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:AGERIS, s.r.o., Jeřábkova 1848/5, Brno
• identifikační číslo osoby:25576992
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. KOLÁŘOVÁ DRAGA, BRNO
• číslo autorizace:2829

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 14.8.2009  
Možnost využití Schválení13) 20.4.2010  
Ověření aktuálnosti potvrzení 21.12.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie/tabulka-studie 
Záznam proveden dne:17.1.2019 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.