Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Lokality Z4/a, Z18/e
Řešené území x):k.ú. Dobříkov, Rzy

 

Číslo (kód):63723390
Pořizovatel:Městský úřad Vysoké Mýto 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Ivana Petrů , Obvodní 176/9, Hradec Králové
• identifikační číslo osoby:15608603
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PETRŮ IVANA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:966

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 24.9.2012  
Možnost využití Schválení13) 17.12.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení 2.9.2020  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/8824-uzemni-studie-dobrikov-lokality-z4a-z18e 
Záznam proveden dne:7.9.2020 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Jana Marková 
Telefon:466026309 
Email:jana.markova@pardubickykraj.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.