Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Chabařovice
Řešené území x):k.ú. Chabařovice, Roudníky, Vyklice, Zalužany u Vyklic

 

Číslo (kód):67360650
Pořizovatel:Magistrát města Ústí nad Labem 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo osoby:
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací x)Schválení pořízení 19.2.2018  usnesení č. 175/2018 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu nebo rozhodnutí o obsahu změny Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu y) schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:29.11.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Petláková 
Telefon:475271250 
Email:Martina.Petlakova@mag-ul.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.