Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie - lokalita Aldis 2020
Řešené území x):k.ú. Hradec Králové, Věkoše

 

Číslo (kód):67451112
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Žárovka - architekti, U Koruny 685, Hradec králové
• identifikační číslo osoby:67436927
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ZADROBÍLEK PAVEL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2867

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 23.9.2020  
Možnost využití Schválení13) 16.7.2021  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.hradeckralove.org/uzemni-studie-mesta/ms-18763/p1=18763 
Záznam proveden dne:16.7.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.