Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie sídelní zeleně Pravčice
Řešené území x):k.ú. Pravčice

 

Číslo (kód):68963258
Pořizovatel:Městský úřad Kroměříž 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:FLORSTYL s.r.o., Panská 25, Kunovice
• identifikační číslo osoby:60731346
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. Ph.D. SPRINZLOVÁ MARKÉTA, STARÉ MĚSTO
• číslo autorizace:04831

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 10.12.2019  
Možnost využití Schválení13) 19.6.2020  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uzemni-studie/ 
Záznam proveden dne:18.6.2020 
Zaznamenal(a):Ing. arch. Pavel Máselník 
Telefon:573321286 
Email:pavel.maselnik@mesto-kromeriz.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.