Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Bartošovice v Orlických horách, zastavitelné plochy ZB8
Řešené území x):k.ú. Bartošovice v Orlických horách

 

Číslo (kód):71826898
Pořizovatel:Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier VAS - volné architektonické sdružení - Ing. arch. Tomáš Harom, Mánesova 563/6, Hradec Králové
• identifikační číslo osoby:74296141
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HAROM TOMÁŠ, PRAHA 6
• číslo autorizace:4056

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 1.10.2021  
Možnost využití Schválení13) 12.4.2022  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.rychnov-city.cz/uzemni-plany-obci/ds-1048/p1=1589 
Záznam proveden dne:20.4.2022 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.