Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Nové Sady Za Andělskou
Řešené území x):k.ú. Nové Sady u Olomouce

 

Číslo (kód):72063844
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, Olomouc
• identifikační číslo osoby:299308
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KŘENKOVÁ JANA, KOŽUŠANY-TÁŽALY
• číslo autorizace:4493

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 15.5.2020  
Možnost využití Schválení13) 14.5.2021  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/prehled-platne-upd-orp-olomouc 
Záznam proveden dne:19.5.2021 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.