Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie - Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů Jiráskova čtvrť II, Meziměstí
Řešené území x):k.ú. Meziměstí

 

Číslo (kód):73972719
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ORGATEX Náchod s.r.o., Wolkerova 1749, Náchod
• identifikační číslo osoby:25260341
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PUR ALEXANDER, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:260

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 9.4.2009  
Možnost využití Schválení13) 4.6.2009  
Ověření aktuálnosti potvrzení 13.12.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.broumov-mesto.cz/inzenyrske-site-pro-vystavbu-rodinnych-domu-jiraskova-ctvrt-ii-mezimesti/d-18050/p1=2633 
Záznam proveden dne:19.12.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.