Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Holašovice - U Rybníka Nekysel
Řešené území x):k.ú. Holašovice

 

Číslo (kód):77567689
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Dana Pavelková - ARSPRO, Tovární 118, Český Krumlov
• identifikační číslo osoby:15786013
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PAVELKOVÁ DANA, ČESKÝ KRUMLOV
• číslo autorizace:1633

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 2.12.2009  
Možnost využití Schválení13) 14.4.2010 předání na stavební úřad 
Ověření aktuálnosti potvrzení 20.11.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:21.11.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.