Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie opatřená České Budějovice, Horní ulice - U Otýlie I
Řešené území x):k.ú. České Budějovice 3

 

Číslo (kód):77694337
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:APP Projekt, s.r.o., Jírovcova 1348/24a, České Budějovice 3
• identifikační číslo osoby:0
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HANZLÍKOVÁ IVANA, RUDOLFOV(Č. BUDĚJOVICE)
• číslo autorizace:2139

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 28.3.2011  
Možnost využití Schválení13) 15.7.2011 předání k rozhodování na SÚ 
Ověření aktuálnosti potvrzení 6.5.2019  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:6.5.2019 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.