Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Chlumec nad Cidlinou - lokalita X1 (Palackého, U Olešnice)
Řešené území x):k.ú. Chlumec nad Cidlinou

 

Číslo (kód):86857240
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:a23 architekti, Tři Dory 273, Kolín
• identifikační číslo osoby:71407014
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DEJDAROVÁ MICHAELA, PRAHA 1
• číslo autorizace:4079

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 12.12.2017  
Možnost využití Schválení13) 6.8.2019  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona21.3.2022  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:21.3.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Martina Rambousková 
Telefon:495707610 
Email:Martina.Rambouskova@mmhk.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.