Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO NA ŽÁDOST NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán RP-24 Pražská - východ
Řešené území x):k.ú. Řepčín
Zadání obsaženo v: Územní Plán Olomouc, Opatření obecné povahy č. 1/2014 ze dne 15.9.2014. Účinnosti nabyl dne 30.9.2014 

 

Číslo (kód):9057254
Žadatel:  
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, Brno
• identifikační číslo osoby:47912481
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. KYNČL JAKUB, BRNO
• číslo autorizace:2672

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Žádost o vydání 26.7.2017  
Návrh Zahájení projednání 3.1.2019  
zamítnutí   
Regulační plán nebo jeho změna nabytí účinnosti 4.7.2019  
Ukončení platnosti ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:1.8.2019 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.