Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Děkanská pole VII
Řešené území x):k.ú. České Budějovice 7

 

Číslo (kód):90763490
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Brůha a Krampera, architekti s.r.o., Riegrova 1745/59, České Budějovice 3
• identifikační číslo osoby:3184439
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BRŮHA JIŘÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:103

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 27.4.2015  
Možnost využití Schválení13) 17.7.2018 předáno na SÚ k rozh., zčásti slouží jako podklad pro poříz.změny ÚPnM 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:17.7.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.