Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie České Budějovice, Mladé - U Hřbitova
Řešené území x):k.ú. České Budějovice 6

 

Číslo (kód):92339723
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Žížala, Fr. Halase 13, České Budějovice
• identifikační číslo osoby:10274618
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŽÍŽALA PETR, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:1947

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 31.8.2015  
Možnost využití Schválení13) 5.2.2016 předáno na SÚ k rozhodování 
Ověření aktuálnosti potvrzení 5.3.2018  
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:6.3.2018 
Zaznamenal(a):Ing. arch.Jana Rozkopalová 
Telefon:386803005 
Email:rozkopalovaj@c-budejovice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.