Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Nezamyslice
Řešené území x):k.ú. Nezamyslice u Horažďovic

 

Číslo (kód):9286136
Pořizovatel:Městský úřad Sušice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbio Projekt, Bělohorská 3, Plzeň
• identifikační číslo osoby:12466301
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LEITL PETR, PLZEŇ
• číslo autorizace:1040

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací x)Schválení pořízení 12.3.2015  usnesení 2/2015 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu nebo rozhodnutí o obsahu změny Schválení 16) 4.2.2016  usnesení 1/2016 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 16.5.2019  
Zpráva o uplatňování územního plánu y) schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:7.10.2019 
Zaznamenal(a):Jiří Lunda 
Telefon:376540132 
Email:jlunda@mususice.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.