Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Rychnov u Jablonce nad Nisou s prvky regulačního plánu
Řešené území x):k.ú. Pelíkovice, Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

Číslo (kód):94572083
Pořizovatel:Magistrát města Jablonec nad Nisou 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21/, Pardubice
• identifikační číslo osoby:42937680
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PETRŮ IVANA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:966

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací x)Schválení pořízení 24.10.2019  usnesení č. 86/10/19-Z 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu nebo rozhodnutí o obsahu změny Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu y) schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestojablonec.cz 
Záznam proveden dne:28.12.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Gabriela Šípková 
Telefon:485226651 
Email:gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.