Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Žimutice
Řešené území:k.ú. Krakovčice, Pořežany, Smilovice u Týna nad Vltavou, Sobětice u Žimutic, Třitim, Tuchonice, Žimutice

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):18771815
Pořizovatel:Okresní úřad České Budějovice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Václav Štěpán - Architektonický ateliér Štěpán, Žižkova 309/12, České Budějovice
• identifikační číslo:10276661
• projektantIng. arch. ŠTĚPÁN VÁCLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE,1150

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 16.4.1998  
Průzkumy a rozbory odevzdání 26.6.1998  
Zadání ÚPD zahájení projednání 28.8.1998  
ukončení projednání 20.10.1998  
schválení 30.11.1998  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 17.3.1999  
zahájení projednání 9.4.1999  
ukončení projednání 16.9.1999  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 1.11.1999  
Návrh ÚPD odevzdání 3.12.1999  
zahájení projednání 16.12.1999  
ukončení projednání 14.6.2000  
stanovisko nadřízeného orgánu 23.6.2000  
schválení návrhu 3)3.7.2000  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 19.7.2000  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Návrhové období:2015 
Výhledové období:2020 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:15.5.2018 
Zaznamenal(a):Jana Šonková 
Telefon:385772236 
Email:jana.sonkova@tnv.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.