Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Vysokov
Řešené území:k.ú. Vysokov

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):18912906
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Emil Králík, Pouchovská 929/85, Hradec Králové
• identifikační číslo:11021985
• projektantIng. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ,614

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 1.1.1996 1996 
Průzkumy a rozbory odevzdání 1.5.1997 5/1997 současně s konceptem 
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 1.5.1997 5/1997 současně s P+R 
zahájení projednání   
ukončení projednání 1.3.1998 3/1998 
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 8.4.1998  
Návrh ÚPD odevzdání 1.11.1998 11/1998 
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)10.11.1999  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 14.12.1999  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2010 
Výhledové období:2020 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:25.9.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Eva Fůsová 
Telefon:415621171 
Email:e.fusova@mulouny.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.