Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Provodov-Šonov
Řešené území:k.ú. Domkov, Kleny, Provodov, Šeřeč, Šonov u Nového Města nad Metují

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):24630374
Pořizovatel:
Schvalující orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:
• identifikační číslo:
• projektant,

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 28.7.1998  
ukončení projednání 31.8.1999  
stanovisko nadřízeného orgánu 21.9.1999  
schválení návrhu 3)  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.10.1999  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Návrhové období:
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:28.11.2011 
Zaznamenal(a):Ing. Josef Mathes 
Telefon:491419680 
Email:mathes@novemestonm.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.