Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Ledce
Řešené území:k.ú. Klášter nad Dědinou, Ledce

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):25183940
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Tomáš Jirásek, Machov 47/, Machov
• identifikační číslo:13569694
• projektantIng. arch. JIRÁSEK TOMÁŠ, HRADEC KRÁLOVÉ,606

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 16.11.1998  
Průzkumy a rozbory odevzdání 31.5.1999  
Zadání ÚPD zahájení projednání 31.8.1999  
ukončení projednání 14.10.1999  
schválení 23.12.1999  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 11.8.1999 US jako koncept. 
zahájení projednání 31.8.1999 společné projednání zadání a konceptu. 
ukončení projednání 13.11.1999  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 23.12.1999 zadání splňující funkce souborného stanoviska 
Návrh ÚPD odevzdání 7.8.2000  
zahájení projednání 11.8.2000  
ukončení projednání 10.11.2000  
stanovisko nadřízeného orgánu 22.12.2000  
schválení návrhu 3)28.12.2000  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 15.1.2001  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2015 
Výhledové období:2020 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:18.2.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.