Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Rudník
Řešené území:k.ú. Bolkov

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):27749884
Pořizovatel:Obecní úřad Rudník 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Milan Rak - ARCHTEAM, Weyrova 3/, Náchod
• identifikační číslo:42255422
• projektantIng. arch. RAKOVÁ IVETA, NÁCHOD,2250

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 16.11.1995  
Průzkumy a rozbory odevzdání 30.6.1996  
Zadání ÚPD zahájení projednání 1.8.1996  
ukončení projednání 24.9.1996  
schválení 24.9.1996  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 5.9.1997  
zahájení projednání 8.10.1997  
ukončení projednání 10.3.1998  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 29.6.1998 zpracování 
Návrh ÚPD odevzdání 31.7.1998  
zahájení projednání 4.8.1998  
ukončení projednání 31.10.1998  
stanovisko nadřízeného orgánu 9.11.1998  
schválení návrhu 3)12.11.1998  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 30.11.1998  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2008 
Výhledové období:2015 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ano 
Záznam proveden dne:4.5.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.