Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán Řídeč
Řešené území:k.ú. Řídeč

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):3239078
Pořizovatel:
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Irena Čehovská, Wellnerova 560/14, Olomouc
• identifikační číslo:12674184
• projektantIng. arch. ČEHOVSKÁ IRENA, OLOMOUC,1437

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 6.2.2007 Usnesení 10/01/2007 
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 17.9.2007  
ukončení projednání   
schválení 27.11.2007 Usnesení 5/05/2007 
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 24.7.2008  
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu 9.9.2009  
schválení návrhu 3)5.5.2010  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 21.5.2010  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:13.6.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.