Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Černilov
Řešené území:k.ú. Bukovina u Hradce Králové, Černilov, Újezd u Hradce Králové

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):33456675
Pořizovatel:Okresní úřad Hradec Králové 
Schvalující orgán:zastupitelstvo městyse 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Zdeněk Vašata - Projekty staveb - územní plánování - znalecké posudky, Holečkova 358/5, Hradec Králové
• identifikační číslo:11012943
• projektantIng. arch. VAŠATA ZDENĚK, HRADEC KRÁLOVÉ 3,581

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 1.3.1982   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 1.6.1983   
ukončení projednání 1.11.1983  
schválení 1.12.1983   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 15.9.1992  
zahájení projednání 14.10.1992  
ukončení projednání 15.3.1993  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 9.4.1993   
Návrh ÚPD odevzdání 10.10.1993  
zahájení projednání 3.11.1993   
ukončení projednání 20.9.1994  
stanovisko nadřízeného orgánu 1.6.1995   
schválení návrhu 3)27.6.1995   
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 13.7.1995   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2005 
Výhledové období:2010 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:27.12.2000 
Zaznamenal(a):Rudolf Hušek,(049) 5853 111 - kl.409 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.