Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Podhradí - Šlikova Ves
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):34666786
Pořizovatel:Okresní úřad Jičín 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8
• identifikační číslo:44847548
• projektantIng. arch. KADLEC KAREL, PRAHA 4 - CHODOV,151

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 30.5.1997  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 30.11.1997  
zahájení projednání 7.1.1998  
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 24.2.1999  
ukončení projednání 13.12.1999  
stanovisko nadřízeného orgánu 21.2.2000  
schválení návrhu 3)24.5.2000  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Návrhové období:1999 
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:2.11.2015 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.