Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru města Chabařovice
Řešené území:k.ú. Chabařovice, Roudníky, Vyklice, Zalužany u Vyklic

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):39162437
Pořizovatel:Okresní úřad Ústí nad Labem 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Atelier Charvát, s.r.o., Kroftova 329/1, Praha 5
• identifikační číslo:64574547
• projektantIng. arch. CHARVÁT VLADIMÍR, PRAHA 5,2016

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 1.4.1992  
Průzkumy a rozbory odevzdání 1.7.1995  
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení 20.9.1995  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 1.12.1995  
zahájení projednání 2.2.1996   
ukončení projednání 5.4.1996   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 22.4.1996   
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu 21.1.1997   
schválení návrhu 3)24.2.1997   
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 9.3.1997   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2010 
Výhledové období:2010 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:11.12.2002 
Zaznamenal(a):Karel Žampach,(047) 5241608 - kl.608, email:e-mail : karel.zampach@oku-ul.cz 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.