Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Soběšice
Řešené území:k.ú. Damíč, Mačice, Soběšice u Sušice

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):39574396
Pořizovatel:Obecní úřad Soběšice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Petr Tauš (Urbioprojekt), Bělohorská 454/3, Plzeň
• identifikační číslo:10359320
• projektantIng. arch. TAUŠ PETR, PLZEŇ,1041

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání 30.11.1998 aktualizace 
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení 30.7.1999  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání 30.7.1999 US zpracovaná jako koncept ÚPO 
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 6.8.1999  
Návrh ÚPD odevzdání 30.9.1999  
zahájení projednání 6.10.1999  
ukončení projednání 10.4.2000  
stanovisko nadřízeného orgánu 20.4.2000  
schválení návrhu 3)4.5.2000  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 2.6.2000  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2015 
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ano 
Záznam proveden dne:20.2.2008 
Zaznamenal(a):Michal Souček 
Telefon:377195264 
Email:michal.soucek@plzensky-kraj.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.