Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Hvozd
Řešené území:k.ú. Hvozd u Konice, Klužínek, Vojtěchov u Konice

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):39698428
Pořizovatel:Městský úřad Konice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
• projektantIng. arch. NAVRÁTIL EMIL, BRNO,742

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 12.12.2003 Us.č. 6/2003 
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 26.7.2004  
ukončení projednání   
schválení 1.9.2005 Us. č. 15/2005 
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 1.12.2005  
zahájení projednání 11.1.2006  
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 29.9.2006  
Návrh ÚPD odevzdání 1.10.2006  
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu 20.12.2006 KUOK/125659/2006-2/223 
schválení návrhu 3)27.12.2006 Us. č. 2/2006 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 12.1.2007 OZV č. 1/2006 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ano 
Záznam proveden dne:15.3.2007 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.