Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Cerekvice nad Bystřicí
Řešené území:k.ú. Cerekvice nad Bystřicí, Třebovětice

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):4005939
Pořizovatel:Obecní úřad Cerekvice nad Bystřicí 
Schvalující orgán:zastupitelstvo městyse 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Petr Kopecký - projekce (A-PROJEKT), Jiráskova 1275, Pardubice
• identifikační číslo:13231120
• projektantIng. arch. KOPECKÝ PETR, PARDUBICE,1175

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 30.5.1998   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 15.12.1998   
zahájení projednání 1.6.1999  
ukončení projednání 7.10.1999  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 3.11.1999  
Návrh ÚPD odevzdání   
zahájení projednání 15.2.2000  
ukončení projednání 17.10.2000  
stanovisko nadřízeného orgánu 27.10.2000  
schválení návrhu 3)24.11.2000  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Návrhové období:2009 
Výhledové období:2009 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:12.12.2000 
Zaznamenal(a):Slejšková, DiS.,(0433) 580111 - kl.251 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.