Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Přepychy
Řešené území:k.ú. Přepychy u Opočna

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):40661430
Pořizovatel:Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:URBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové
• identifikační číslo:42195454
• projektantIng. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ,2039

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 7.9.1994  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 29.3.1995  
ukončení projednání 30.6.1995  
schválení 13.7.1995  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 1.11.1995  
zahájení projednání 6.11.1995  
ukončení projednání 21.2.1996  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 27.2.1996  
Návrh ÚPD odevzdání 30.11.1996  
zahájení projednání 13.12.1996  
ukončení projednání 30.1.1997  
stanovisko nadřízeného orgánu 5.5.1997  
schválení návrhu 3)13.5.1997  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 1.6.1997  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2015 
Výhledové období:2020 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:11.1.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.