Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Rožnov
Řešené území:k.ú. Neznášov, Rožnov

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):41440981
Pořizovatel:Obecní úřad Rožnov 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Emil Králík, Pouchovská 929/85, Hradec Králové
• identifikační číslo:11021985
• projektantIng. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ,614

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 10.2.1999 smlouva č. 01/1999 
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání 12.4.1999  
ukončení projednání 12.5.1999  
schválení 27.5.1999  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 31.7.1999  
zahájení projednání 1.8.1999  
ukončení projednání 16.9.1999  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 8.11.1999  
Návrh ÚPD odevzdání  prosinec 1999 
zahájení projednání  leden 2000 
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu 29.5.2000 č.j. 5499/2000/RR 
schválení návrhu 3)19.7.2000  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2010 
Výhledové období:2015 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:21.1.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.