Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Horní Loděnice
Řešené území:k.ú. Horní Loděnice, Nové Dvorce

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):48111789
Pořizovatel:Okresní úřad Olomouc 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Urbanistické středisko Ostrava, spol. s r.o., Spartakovců 6014/3, Ostrava
• identifikační číslo:562963
• projektantIng. arch. ZEMANOVÁ MAGDALÉNA, OSTRAVA,297

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 17.6.1992 35.000,- Kč 
Průzkumy a rozbory odevzdání 7.12.1992   
Zadání ÚPD zahájení projednání 24.5.1994   
ukončení projednání 2.8.1994   
schválení 15.9.1994  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 15.12.1994 91.000,- Kč 
zahájení projednání 25.4.1995   
ukončení projednání 25.9.1995   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 28.9.1995   
Návrh ÚPD odevzdání 15.12.1995 98.000,- Kč 
zahájení projednání 24.5.1996  
ukončení projednání 11.3.1998   
stanovisko nadřízeného orgánu 27.11.1998   
schválení návrhu 3)30.7.1999   
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 16.8.1999  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Návrhové období:2010 
Výhledové období: 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:10.12.2002 
Zaznamenal(a):Ing. M. Kličková,(068) 5510339 - kl., email:klickova.rrr@oku-ol.cz 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.