Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán obce Krumvíř
Řešené území:k.ú. Krumvíř

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):49428742
Pořizovatel:Okresní úřad Břeclav 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:S-projekt plus, a.s., třída Tomáše Bati 508/, Zlín
• identifikační číslo:60734485
• projektantIng. arch. PŠENČÍK LEOPOLD, ZLÍN,813

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 1.10.1999  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání   
zahájení projednání   
ukončení projednání   
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.12.1999  
zahájení projednání 7.12.1999  
ukončení projednání 1.4.2000  
stanovisko nadřízeného orgánu 6.9.2000  
schválení návrhu 3)5.10.2000  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 22.10.2000  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Návrhové období:2010 
Výhledové období:2015 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ano 
Záznam proveden dne:5.1.2001 
Zaznamenal(a):Hana Jeřelová,(0627) 311111 - kl.365 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.