Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán zóny České Budějovice, U Čertíka – Nemanice (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31. 5. 2007)
Řešené území:k.ú. České Budějovice 3

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):51023501
Pořizovatel:Magistrát města České Budějovice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Petr Žížala, Fr. Halase 13, České Budějovice
• identifikační číslo:10274618
• projektantIng. arch. ŽÍŽALA PETR, ČESKÉ BUDĚJOVICE,1947

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací 13.9.1995  
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 15.12.1995  
zahájení projednání 15.1.1996  
ukončení projednání 30.5.1996  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení 26.9.1996  
Návrh ÚPD odevzdání 18.2.1997  
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)24.4.1997  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 6.6.1997 pozastavena účinnost k 31.5.2007, užívat jako ÚPP 

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Návrhové období:2007 
Výhledové období:2017 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:10.12.2015 
Zaznamenal(a):Ing. Michaela Urbanová 
Telefon:386803007 
Email:urbanovam@c-budejovice.cz 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.