Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/1998 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE včetně jejich změn a URBANISTICKÉ STUDIE

Název ÚPD/ÚPP:Územní plán sídelního útvaru Horní Maršov
Řešené území:k.ú. Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, Horní Lysečiny, Horní Maršov, Maršov III, Suchý Důl v Krkonoších, Temný Důl

 

Číslo (kód) ÚPD/ÚPP 1):51073067
Pořizovatel:Městský úřad Svoboda nad Úpou 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název:Ing. arch. Martin Feistner - ARCHITEKT (Atelier dům a město), Na okraji 319/65, Praha 6
• identifikační číslo:10181865
• projektantIng. arch. FEISTNER MARTIN, PRAHA 6,775

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) zahájení prací   
Průzkumy a rozbory odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
ukončení projednání 1.5.1993  
schválení 1.9.1993  
Koncept řešení ÚPD
(případně urbanistická studie) 
odevzdání 1.3.1994  
zahájení projednání   
ukončení projednání 1.5.1994  
Souborné stanovisko (zadání pro zpracování návrhu) 2)schválení   
Návrh ÚPD odevzdání 1.2.1995  
zahájení projednání   
ukončení projednání   
stanovisko nadřízeného orgánu   
schválení návrhu 3)29.11.1995  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Návrhové období:2005 
Výhledové období:
ÚPD obsahuje zastavitelné území 4):ne 
Záznam proveden dne:28.11.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon: 
Email: 

 


1)    Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.

2)    V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona.

3)    Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.

4)    V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým rozvojovým plochám podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.